Đối chiếu dung tích và trọng lượng đo lường

Bảng đối chiếu định lượng đo lường
Bạn đang xem một số trang mẫu. Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể xem bản đẩy đủ và Donwload.
Ngày:12/27/2016 | Lượt xem: 204 | Download: 0

Nhập các ký tự mà bạn nhìn thấy (Click để đổi mã khác)

Đánh giá - bình luận

Nhập các ký tự mà bạn nhìn thấy (Click để đổi mã khác)

Tài Liệu Khác

Đối chiếu định lượng làm bánh

Ngày: 12/27/2016 | Lượt xem: 210

Đây là bảng đối chiếu định lượng làm bánh, các bạn tham khảo nhé.

Đối chiếu dung tích và trọng lượng đo lường

Ngày: 12/27/2016 | Lượt xem: 205

Bảng đối chiếu định lượng đo lường

Vai trò Bếp Phó

Ngày: 12/27/2016 | Lượt xem: 266

Vai trò, bếp phó

Bảng đối chiếu vật liệu, 3 ngôn ngữ

Ngày: 12/27/2016 | Lượt xem: 235

đối chiếu nguyên liệu 3 ngôn ngữ

Vai trò nhân viên phục vụ

Ngày: 07/01/2017 | Lượt xem: 153

Tài liệu tham khảo cho người làm việc với vai trò là nhân viên phục vụ cần phải nắm rõ những...

Vai trò Bếp Trưởng

Ngày: 12/27/2016 | Lượt xem: 423

Vai trò Bếp Trưởng

Lựa chọn nguyên liệu

Ngày: 12/16/2014 | Lượt xem: 653

Hướng dẫn chọn lựa nguyên liệu đạt yêu cầu

Kết nối trên Facebook
Đang tải...