Hôm chụp ảnh cho báo, tranh thủ làm tấm cho riêng mình luôn
Buổi quay hình món ăn VN cùng Yan
Ảnh lưu niệm cùng vô Vân
Mớn ăn được đăng trên tạp chí SHAPE năm 2102
Món ăn được đăng trên tạp chí SHAPE năm 2014
Món ăn được đăng trên tập chí SHAPE năm 2013
Kết nối trên Facebook
Đang tải...