Vai trò nhân viên phục vụ

Tài liệu tham khảo cho người làm việc với vai trò là nhân viên phục vụ cần phải nắm rõ những việc căn bản sau đây.
Bạn đang xem một số trang mẫu. Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể xem bản đẩy đủ và Donwload.
Ngày:07/01/2017 | Lượt xem: 155 | Download: 0

Nhập các ký tự mà bạn nhìn thấy (Click để đổi mã khác)

Tài Liệu Khác

Đối chiếu định lượng làm bánh

Ngày: 12/27/2016 | Lượt xem: 214

Đây là bảng đối chiếu định lượng làm bánh, các bạn tham khảo nhé.

Đối chiếu dung tích và trọng lượng đo lường

Ngày: 12/27/2016 | Lượt xem: 212

Bảng đối chiếu định lượng đo lường

Lựa chọn nguyên liệu

Ngày: 12/16/2014 | Lượt xem: 671

Hướng dẫn chọn lựa nguyên liệu đạt yêu cầu

Vai trò nhân viên phục vụ

Ngày: 07/01/2017 | Lượt xem: 156

Tài liệu tham khảo cho người làm việc với vai trò là nhân viên phục vụ cần phải nắm rõ những...

Vai trò Bếp Trưởng

Ngày: 12/27/2016 | Lượt xem: 431

Vai trò Bếp Trưởng

Bảng đối chiếu vật liệu, 3 ngôn ngữ

Ngày: 12/27/2016 | Lượt xem: 244

đối chiếu nguyên liệu 3 ngôn ngữ

Vai trò Bếp Phó

Ngày: 12/27/2016 | Lượt xem: 270

Vai trò, bếp phó

Kết nối trên Facebook
Đang tải...