Hình chấm thi

Bài viết xem nhiều

Hình ảnh thi tiệc Buffet, của học viên lớp bếp sơ cấp

Chấm thi lớp học viên bếp căn bản thi cuối khoá học.

Tài Liệu Mới

Vai trò nhân viên phục vụ

Ngày: 07/01/2017 | Lượt xem: 153

Tài liệu tham khảo cho người làm việc với vai trò là nhân viên phục vụ cần phải nắm rõ những...

Vai trò Bếp Phó

Ngày: 12/27/2016 | Lượt xem: 266

Vai trò, bếp phó

Vai trò Bếp Trưởng

Ngày: 12/27/2016 | Lượt xem: 423

Vai trò Bếp Trưởng

Đối chiếu dung tích và trọng lượng đo lường

Ngày: 12/27/2016 | Lượt xem: 204

Bảng đối chiếu định lượng đo lường

Đối chiếu định lượng làm bánh

Ngày: 12/27/2016 | Lượt xem: 210

Đây là bảng đối chiếu định lượng làm bánh, các bạn tham khảo nhé.

Bảng đối chiếu vật liệu, 3 ngôn ngữ

Ngày: 12/27/2016 | Lượt xem: 235

đối chiếu nguyên liệu 3 ngôn ngữ

Lựa chọn nguyên liệu

Ngày: 12/16/2014 | Lượt xem: 653

Hướng dẫn chọn lựa nguyên liệu đạt yêu cầu

Kết nối trên Facebook
Đang tải...