Video How to remove exif & Resize Images in Photoshop

Lượt xem : 433 Ngày: (10/07/2015)
Hướng dẫn xoá Exif và giảm dung lượng ảnh để úp lên Facebook
 

Đánh giá video

Nhập các ký tự mà bạn nhìn thấy (Click để đổi mã khác)

Đang tải...