Video

Xử Lý Ảnh Chân Dung Căn Bản Xử Lý Ảnh Chân Dung Căn Bản (Cập nhật : 08/23/2015)
Timelapse Bến Bạch Đằng Timelapse Bến Bạch Đằng (Cập nhật : 04/06/2015)
Photoshop:  Xử Lý Da Photoshop: Xử Lý Da (Cập nhật : 12/12/2014)
Photoshop:  Ảnh Mùa Đông Photoshop: Ảnh Mùa Đông (Cập nhật : 12/09/2014)
Ghép pháo hoa cơ bản Ghép pháo hoa cơ bản (Cập nhật : 11/25/2014)
Photoshop Tạo Ray Nắng Photoshop Tạo Ray Nắng (Cập nhật : 11/25/2014)
Hành Trình Hoa Dã Quỳ 2014 Hành Trình Hoa Dã Quỳ 2014 (Cập nhật : 11/11/2014)
XỬ LÝ ẢNH BỊ MÙ XỬ LÝ ẢNH BỊ MÙ (Cập nhật : 08/13/2014)
Dạy ẩm thực Dạy ẩm thực (Cập nhật : 07/04/2014)
Trò chơi nho nhỏ trong PTS Trò chơi nho nhỏ trong PTS (Cập nhật : 07/03/2014)
Kỹ thuật chấm mụn cơ bản Kỹ thuật chấm mụn cơ bản (Cập nhật : 07/03/2014)
Adobe Bridge CC Adobe Bridge CC (Cập nhật : 03/27/2014)
Adobe Photoshop online: Panorama 360 Adobe Photoshop online: Panorama 360 (Cập nhật : 03/10/2014)
Hậu Kỳ Ảnh Cưới -01 Hậu Kỳ Ảnh Cưới -01 (Cập nhật : 03/10/2014)
Kỹ Thuật Ghép Ảnh Panorama Kỹ Thuật Ghép Ảnh Panorama (Cập nhật : 03/10/2014)
Kỹ thuật dìm tối BR Kỹ thuật dìm tối BR (Cập nhật : 10/10/2013)
Tạo bo viền cho ảnh Tạo bo viền cho ảnh (Cập nhật : 10/22/2013)
Hậu kỳ ảnh màu cỏ xanh nhẹ. Hậu kỳ ảnh màu cỏ xanh nhẹ. (Cập nhật : 10/22/2013)
Đang tải...