XỬ LÝ ẢNH THIẾU SÁNG VÀ ÁM SẮC CĂN BẢN.

Ngày tạo: (06/03/2017) - Lượt xem: (0)

HƯỚNG DẪN 4 BƯỚC XLÝ ẢNH ÁM SC VÀ THIẾU SÁNG CC B

Bày này mình chia svi các bn cách xlý ảnh bám sc và tối cc b, chvi 2 layer trong adjustments là xong. Trong bài em mượn tm nh ca mt thành viên trong Diễn đàn Đam Mê Nhiếp nh.

Bước 1:
Nào bây gi
chúng ta mbc nh ra nào, sau đó bn nhấp chut phi vào layer để nhân đôi layer lên nhé, chúng ta không thc hin trên layer gốc bn nhé.

page1image5608 page1image5776 page1image5944

Bước 2:

page2image888 page2image1056

Lấy công cbất kcó thể chn được vùng cần xlý

page2image2152

Sau khi chn vùng xong, nhấp chut phi chn Feather, và đặt thông số tuvào vùng chn rng hay hp để có thông số phù hp, mc đích là làm mềm biên vùng chn.

Bước 3:

page3image2704 page3image2872 page3image3040

Ginguyên vùng chn và lấy curves để tăng thêm lượng ánh sáng cần thiết cho vùng quan trng.

Bước 4:
Ti
ếp tc lấy Color balance để chnh màu sc bám theo tng vùng, tumàu bám mà xlý cho phù hp, trong trường hp này thì chúng ta đang xlý ảnh bám sc vàng.

page4image3840 page4image4008 page4image4176 page4image4344
page5image400 page5image568 page5image736 page5image904

Cuối cùng chúng ta có kết qunhư hình, chúc các bn thành công nhé.

page6image384 page6image552

Các bn cần tham kho thêm nhng bài xlý ảnh khác mi bn xem ti: www.thanhphuongvn.com 

Đánh giá bài viết

Nhập các ký tự mà bạn nhìn thấy (Click để đổi mã khác)

Đang tải...